Skibstrafikken i Kattegat

Skal vi virkelig have mere trafik i Kattegat?

På Samsø kan du opleve lavvande langs Sælvigbugten eller krystalklart blå vand ved Ballen Strand. Samsø besidder mange ideelle steder at bade langs kysten. Når du går en tur langs stranden eller står i en af øens fem havne, kan du se færger og skibe sejle forbi i horisonten. Du kan kun lige ane de reflekterende bølger i strandkanten.

Kattegat er et stærkt befærdet farvand. En Kattegatforbindelse vil påvirke båd- og skibstrafikken, da den vil udgøre en fysisk forhindring. En af risikofaktorerne er kollisioner, når et skib af en eller anden grund undlader at dreje, hvor der er knæk i sejlruten. Problemet er mest udtalt i farvandet øst for Samsø, hvor den store transitrute (Rute T) mellem Østersøen og resten af verden ligger. Skibstrafikken for de undersøgte løsninger imellem Sjælland og Samsø estimeres i forundersøgelsen at komme til at ligge mellem 17.250 og 20.100 passager pr. år. Til sammenligning blev trafikken for Storebæltsbroen i forundersøgelsen opgjort til ca. 18.000 passager per år. Derudover passerede der i 2018 samlet 4609 skibe vest om Samsø. Kort tid før jul var der netop et skib på afveje, da en 100 meter lang coaster stødte på kysten ved Vesterløkken på den vestlige side af Samsø. Skibet var på fart fra Aabenraa til Aarhus, men den var kommet en anelse for tæt på kysten, da den sejlede udenom Samsø.   

Turismen er et af de største erhverv på Samsø. Antallet af gæster har været voksende de seneste år, og mange kommer til Samsø i egen båd. Og turisterne besøger ikke kun Samsø. Samsø bliver nemlig gerne brugt som mellemstation for sejlere, som er på vej fra syd til nord og øst til vest i hele Danmark. Derfor er det overvejende sandsynligt, at deres tur til og fra Samsø vil blive påvirket af den øgede skibstrafik som følge af en bro over Kattegat. Det stigende antal gæster reflekteres også i antallet af besøg i de østvendte havne i Ballen og Langøre i højsæsonen – især af gæster fra Danmark og Tyskland. I højsæsonsperioden fra 1. maj til 30. september i 2022 var der i alt 12.638 overnatninger fordelt på 9871 overnatninger i Ballen Lystbådehavn og 2767 overnatninger i Langøre Havn.

En gåtur langs stranden på Samsø er nu en gang bare bedre, når man kan nyde stilheden – helst uden støj fra en bro og motorvej tværs over øen. Vi tør også godt sige, at størstedelen af øens beboere og mange turister vil foretrække at bade i det stille og klare blå vand langs kysten. Hverken turister eller tilflyttere kommer til Samsø for at opleve en motorvej tværs over øen. Det vil for altid påvirke og forandre det Samsø, vi kender og holder af.

Lad os sammen vælge en anden vej.