Råstoffer

Støtter Danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt regeringens plan om en bæredygtig råstofplan?

Hvis vi dropper en fast forbindelse over Kattegat og Samsø, kan det være et markant element i at sikre, at der er råstoffer nok i fremtiden. 

Der er stigende efterspørgsel på råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen. På samme tid kommer de ressourcer, som vi har, under et stadigt større pres, og nye graveområder må placeres stadig tættere på naboer og andre arealinteresser, som udgør gener for lokalbefolkningen. 

Grus er fundamentet for næsten alt byggeri, men vi kan løbe tør for det i den nærmeste fremtid. Det kan få store konsekvenser, da beton er det mest anvendte byggemateriale i verden. Danmark er stort set selvforsynende med sand, grus og sten fra sine knap 400 råstofgrave. Gravemaskinerne kan dog snart have nået bunden af de danske grusgrave. Det viser fremskrivninger fra ingeniørvirksomheden NIRAS. I 2017 viste en prognose udført af NIRAS for Danske Regioner, at Danmarks råstofforbrug forventes at stige med mere end 50 pct. fra 29 mio. kubikmeter i 2016 til knap 45 mio. kubikmeter i 2040 (billede til højre). Den samme stigning gør sig gældende på verdensplan. Priserne på sand er seksdoblet de seneste 25 år, og OECD forventer, at det globale forbrug af sand og grus, der i dag er omkring 50 mia. ton om året, stiger til 82 mia. tons i 2060 (billede nedenunder). 


Det store forbrug af beton og den energi, der går til at lave byggeri, er ikke bæredygtige elementer.  Som med olien og naturgassen i Nordsøen er sten, grus og sand ressourcer, som slipper op på et tidspunkt. For den globale mængde af disse ressourcer gælder det nemlig, at de først fornyes af den næste istid.  

Så hvad gør vi indtil da? 

Det virker ikke til, at import af råstoffer fra udlandet er en sandsynlig løsning, men genanvendelse af råstoffer og byggemateriale kan være. Derfor er der brug for en fælles strategi med et tæt samarbejde, samlede opgørelser og fælles retning, hvis vi skal sikre en stabil, bæredygtig og langsigtet forsyning af råstoffer i Danmark. Det lægger SVMregeringen også op til i Regeringsgrundlaget, hvor man vil tage initiativ til en råstofplan, som understøtter en bæredygtig udvinding af sand og grus samt mere genanvendelse af byggematerialer. Det skal sikres, at vi har tilstrækkelige råstoffer til energiøerne og byggeriet – uden at vi sætter naturen og havnaturen over styr. Andelen af det samlede råstofforbrug i Danmark i 2015 kan ses på billedet til højre.  

Hvis vi mener det seriøst, så skulle vi måske starte med at lægge låg på store og unødvendige infrastrukturprojekter som Kattegatforbindelsen? Den vil trods alt anvende store mængder af de knappe ressourcer. Mængder man endnu ikke har estimeret i forundersøgelsen. Er det virkelig tid for, at vi skal gamble med mængden af vores knappe ressourcer?  

Du kan læse mere om Danmarks råstof udvinding på Regionernes hjemmeside her. 

Rapporten fra NIRAS kan findes det samme sted.