Kommissorium

Hvad mangler vi svar på?

Da forundersøgelsen til en fast forbindelse over Kattegat blev offentliggjort, var der politisk flertal for, at der var behov for supplerende undersøgelser. På Samsø er vi allerede klar til at konkludere, at der ikke skal etableres en forbindelse, men hvis der skal laves yderligere undersøgelser, så giver vi gerne vores bud på de spørgsmål, der skal have svar.

 

1. Hvilke miljø- og klimakonsekvenser har de enkelte linjeføringer? 

Tiden er til grøn omstilling og minimering af vores klimaaftryk. Man bør først og fremmest undersøge de udvalgte linjeføringers klima- og miljøaftryk så dybdegående og nøjagtigt som muligt. Derfor skal vi f.eks. ikke regne med klimagevinster ved, at nogle vælger at køre frem for at flyve, hvis vi har grøn indenrigsflyvning på det tidspunkt, hvor en fast forbindelse kan være etableret.

2. Hvilken betydning vil en Kattegatforbindelse have for støj og dermed helbred?

Vi ønsker alle det bedst mulige helbred. Derfor skal støj- og helbredsmæssige konsekvenser undersøges. Og det skal gøres ved at sammenligne med det nuværende støjniveau, ikke ved at sammenligne med andre, der bor tæt på en motorvej.

3. Hvilket tab af livskvalitet kan en Kattegatforbindelse medføre?

Konkret ønsker vi undersøgelser af, hvorvidt etablering af en fast Kattegatforbindelse vil få borgere til at fraflytte hus eller sommerhus tæt på broens korridorer, samt hvilke faktorer der spiller ind i disse overvejelser.

4. Hvad er prisen for en tunnelløsning under Samsø?  

Hvad vil en forbindelse over Samsø koste, hvis den graves ned og dækkes af, hvor det er muligt, for at minimere påvirkningen af mennesker og natur med trafikstøj, og begrænse påvirkningen af landskabet?

 

5. Prioriterer vi broen højere end mere tidssvarende rammer til de kommunale kerneopgaver?

Anlægsloftet for samtlige kommuner i Danmark i 2023 er lavere end det tilskud, der skal findes finansiering til, hvis en Kattegatforbindelse skal finansieres af brugerne. For prisen på én Kattegatforbindelse kan man få, hvad der svarer til anlæg af børnehaver, skoler, plejehjem og idrætsfaciliteter i alle landets kommuner i seks år. Derfor er forventningen også, at hvis et så stort infrastrukturprojekt prioriteres, så vil det betyde endnu strammere rammer for anlæg i alle kommuner i de kommende år.

6. Løser en Kattegatforbindelse fremtidens udfordringer med infrastruktur og mobilitet?

I de videre undersøgelser opfordrer vi til undersøgelser og fælles diskussioner af andre løsninger, hvor fremtidens infrastruktur og mobilitet ikke indebærer etablering af en fast forbindelse med en markant klima- og miljøpåvirkning.

 

7. Er der gevinst eller tab for turisme og erhverv på Samsø?

Hverken turister eller tilflyttere kommer næppe til Samsø for at opleve en motorvej tværs over øen. Lad os starte forfra og sammen kigge på gevinster og konsekvenser for turisme og erhverv ved etablering af en fast Kattegatforbindelse.