Havmiljø

Havmiljø

Havet, som engang var et sted for stilhed og mysterium, er nu en arena for vores ambitioner om broer og forbindelser. Lidt filosofisk kan man spørge, om det ikke er på tide, at vi tager os tid til at lytte til havets ro? 

I vores iver efter at nå vores mål for øget mobilitet og adgang til hurtigere infrastruktur skal vi huske at værne om havmiljøet. I dag står vi over for det faktum, at vores indre danske farvande har det skidt. På Samsø, hvor mere end 100 km kystlinje tjener som grundlag for erhverv og fritid, er et sundt havmiljø ikke blot ønskeligt, men nødvendigt som en del af vores ø-samfund. 

På Samsø prøver vi at værne om havmiljøet gennem et samarbejde med de fem andre kommuner, der grænser op til Aarhusbugten. Samarbejdet har til formål at skabe mere liv under havoverfladen, øge biodiversiteten og fremme et sundt havmiljø omkring Samsø. Derudover er Samsø forsøgskommune i DTU-projektet BARREEF, der undersøger, om nye stenrev i havet kan beskytte kysterne mod erosion og samtidig skabe bedre levesteder for livet i havet. 

Broer og tunneler vil bringe os tættere på hinanden, men hvordan gør vi det på den mest bæredygtige måde? Som samfund bliver vi nødt til at finde en balance mellem vores stræben efter fremgang og vores ansvar for at beskytte de økosystemer, der findes under havets overflade. Byggeprocessen i sig selv vil have en påvirkning på havmiljøet. Derudover vil støj og arbejdsområder forstyrre det maritime livs ro og trivsel.  

Der er gode eksempler på, at natur og miljø trives, hvor infrastrukturprojekter er etableret. Vi vil dog hellere værne om havmiljøet på andre måder end ved at etablere en fast forbindelse over Kattegat, hvor der skabes liv på bropillerne efterfølgende. Lad os sætte ind nu med at genoprette havmiljøet, på Samsø vil vi gerne være med til fælles projekter. 

Lad os prioritere vores knappe ressourcer til at sikre et sundt havmiljø.