Input 3

Overordnet emne for delrapporten 

Erhvervsanalyser 

Titel på delrapport 

Erhvervsanalyse af en fast forbindelse over Kattegat

Hvilket afsnit er inputtet til?  

Hele rapporten

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Beskrivelse af vores inputs 

Vi foreslår, at man laver en bredere undersøgelse af erhvervslivets holdninger til en fast Kattegatforbindelse gennem fokusgruppeinterviews med virksomheder fra samme branche/industri eller geografi. Herigennem får vi bredere belyst, hvad en Kattegatforbindelse vil have af betydning for virksomheder fra samme branche/industri eller geografiske område.