Input 1

Overordnet emne for delrapporten 

Erhvervsanalyser 

Titel på delrapport 

Erhvervsanalyse af en fast forbindelse over Kattegat

Hvilket afsnit er inputtet til?  

Hele rapporten

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Hvad handler afsnittet i rapporten om? 

En fast forbindelse over Kattegat vil ændre den måde, vi transporterer os på mellem Øst- og Vestdanmark. 

Som led i forundersøgelsen blev det undersøgt, hvordan en fast forbindelse over Kattegat vil påvirke erhvervslivet i hele Danmark. I denne analyse undersøgte man derfor, hvordan en Kattegatforbindelse vil påvirke virksomhedernes godstransport og deres tilgængelighed til arbejdskraft, samt hvad erhvervslivet forventer, at en fast Kattegatforbindelse vil betyde. 

Rapporten har opgjort, hvordan rejsetider ændrer sig mellem Øst- og Vestdanmark som følge af en fast Kattegatforbindelse, og hvad det betyder for virksomhedernes adgang til arbejdskraft på baggrund af Landstrafikmodellen. 

I rapporten har man også undersøgt erhvervslivets holdninger til en fast Kattegatforbindelse via en spørgeskemaundersøgelse samt en række interviews, der bl.a. danner grundlag for otte virksomhedscases. Til analysen sendte man en spørgeskemaundersøgelse til 5.353 danske virksomheder for at høre deres vurderinger af, hvad en fast Kattegatforbindelse vil betyde for dem. 30% valgte at svare.

Virksomhedscases 

Til delrapporten har man interviewet otte virksomheder, der ligger i hhv. Aarhusområdet, på Vestsjælland eller på Samsø, og spurgt dem om deres forventninger til en fast Kattegatforbindelse. Casene blev udvalgt med henblik på at få en variation i geografisk beliggenhed og branche, samtidig med at de repræsenterer virksomheder, der både har produktion, godstransport og vidensarbejde som deres primære produkt. Virksomhederne blev udvalgt i dialog med Vejdirektoratet på baggrund af forslag fra kommunerne nær forbindelsen. 

I rapporten skrives det, at en af de væsentligste gevinster for virksomheder ved etablering af en Kattegatforbindelse vil være tidsbesparelser på transport. Med en Kattegatforbindelse vil virksomheder på Samsø i gennemsnittet spare 81 minutter pr. tur til fastlandet.

Det argumenteres i delrapporten, at besparelsen på de 81 minutter pr. tur for lastbiltransporter svarer til besparelsen ved, at man kan køre hele vejen i stedet for at skulle tage færge en del af turen. Ud over denne besparelse er der også gevinsten ved, at transporterne ikke er begrænset af, hvornår færgen sejler. Da rapporten stod færdig i januar 2021 var der syv daglige afgange fra Samsø til Jylland og to til Sjælland. I rapporten fremgår det, at en fast Kattegatforbindelse vil mindske virksomhedernes leveringstid og dermed forbedre deres konkurrenceevne ift. leveringstid. Samtidig vil en fast forbindelse give virksomhederne mulighed for at optimere logistikken, så de kan reducere flåden af lastbiler og trailere.

 

Beskrivelse af manglende perspektiver i rapporten 

I 2023 er listeprisen på Storebælt for en lastbil på op til 10 meter blevet reguleret til 605 kr. og 575 kr. med rabat. I forundersøgelsen for en fast Kattegatforbindelse fremgår det, at for at Kattegatforbindelsen opnår størst mulig indtægt, så skal taksterne for køretøjer være højere end på Storebæltsbroen. Taksterne for lastbiler på Kattegatforbindelsen er i forundersøgelsen sat til at være mellem 600-930 kr. inkl. moms (45% højere), og køretøjer med destination på Samsø vil skulle betale halv pris. Til sammenligningen koster det kun 358,75 kr. inkl. moms for en lastbil på op til 10 meter med chauffør at rejse med Samsø Rederi mellem Hou og Sælvig. For en lastbil på 17-19 meter er prisen 457,25 kr. inkl. moms. med chauffør. Selvom køretøjer med destination på Samsø kun skal betale halv pris, så tegner der sig ud fra de ovenstående priser et billede af, at det vil være dyrere for lastbiler at krydse Kattegat med en fast forbindelse, end det gør med færgen i dag. Dertil kommer benzinudgifter.

 

Beskrivelse af vores inputs 

Vi foreslår, at man får udregnet og belyst, hvad det reelt vil koste for lastbiler at få fragtet varer til og fra Samsø med både færge og en fast Kattegatforbindelse. Denne beregning og sammenligning bør også indgå i den samlede vurdering.