Hvad mener vi?

Her kan du læse om Samsø Kommunes holdninger til en fast forbindelse over Kattegat

En samlet kommunalbestyrelse på Samsø arbejder på at stoppe etablering af en fast forbindelse over Kattegat og Samsø

En Kattegatforbindelse vil være et farvel til Samsø, som vi kender og elsker det. Vi ville ikke være en stemme i denne debat, hvis de forskellige løsninger ikke ville sætte så markant et aftryk på øen. Vi synes, der er argumenter, der rækker meget længere end bevarelsen af Samsø, men vi mener også, at det i sig selv er et vægtigt argument, der bør indgå i debatten.

En Kattegatforbindelse vil ødelægge nogle vigtige kvaliteter på Samsø som f.eks. naturskønhed, ro og dark sky. I tilknytning hertil er turisme en afgørende indtægtskilde på Samsø, og det er blandt andet på grund af disse kvaliteter, og fordi øen ikke er brofast. Hvordan vil turismeerhvervet blive påvirket? – og hvad betyder det for Samsø som lokalsamfund? Vurderingen i forundersøgelsen er, at en fast forbindelse over Kattegat og Samsø vil betyde øget turisme – den vurdering er vi ikke enige i.

"Vores ansvar for at passe godt på planeten for de kommende generationer, og vores ansvar for at passe godt på hinanden, hvor vi prioriterer tid anderledes, er to bevægelser, som vinder momentum."

Vi står midt i et markant skifte, hvor nye dagsordener træder i forgrunden. Vores ansvar for at passe godt på planeten for de kommende generationer, og vores ansvar for at passe godt på hinanden, hvor vi prioriterer tid anderledes, er to bevægelser, som vinder momentum. En fast forbindelse over Kattegat er et projekt, der er udtænkt og passer til de dagsordener, der har været fremtrædende, mens de nye bevægelser peger i en anden retning.

Etablering af en fast forbindelse over Kattegat vil sætte et markant klimaaftryk med et stort CO2-forbrug, og det vil anvende store mængder af knappe ressourcer som sand, grus og sten.

Stress er en livsstilssygdom i hastig vækst, og det er et fælles ansvar at vende den udvikling. Et element i at løse den massive opgave er at finde andre veje end tidstyranni. En fast forbindelse kan gøre vejen fra Aarhus til København lidt hurtigere. Prisen vil dog være stor at betale for det samfund, vi har skabt og værdsætter på Samsø, og der vil også være en pris at betale mange andre steder – fra ”naboerne” i forbindelseskorridoren til omegnskommunerne i hovedstadsområdet, hvor trafikken vil stige.

At lægge en fast forbindelse over Kattegat i graven vil være en beslutning, der er i tråd med de dagsordener og bevægelser, der vinder frem. Det er et bæredygtigt valg. Vi vil spare naturressourcer og CO2, og vi vil bevare lokale kvaliteter.

På Samsø synes vi, at vi skal vælge en anden vej.

"Stress er en livsstilssygdom i hastig vækst, og det er et fælles ansvar at vende den udvikling. Et element i at løse den massive opgave er at finde andre veje end tidstyranni."