Presse

Relevante presselinks 

Hvem blander kortene til en ny omgang Kattegatspil?

Det virker, som om nogen allerede er begyndt at sortere kortene til en ny omgang Kattegatbroundersøgelser, inden spillerne har sat sig omkring bordet, mener Samsøs borgmester.

Debatindlægget er bag betalingsmur. Bragt i Jyllands-Posten lørdag den 14. januar 2023. 

Foto: Ernst van Norde

Nu trækker Sund & Bælt udbud om Kattegatforbindelsen tilbage

Det statslige selskab Sund & Bælt trækker nu et omstridt udbud om Kattegatforbindelsen tilbage.

Sund & Bælt havde under den politiske radar og af egen drift igangsat udbuddet, som skulle sikre, at der er rådgivere til at lave en ny undersøgelse af Kattegatforbindelsen.

Og det helt uden at orientere politikerne – heller ikke transportminister og socialdemokrat Trine Bramsen.

8. låge i Altingets fotojulekalender: Bekymring og håb i Kattegat

Kattegatforbindelsen, en bro der forbinder Jylland til Sjælland henover Samsø, er stadig på tegnebrættet. Første gang, idéen så dagens lys, var i 2007. 15 år senere lever den stadig, men fra politisk side trædes der vande, mens samsingerne holder vejret.

Hvordan viser man en mulig forbindelse mellem Jylland og Sjælland over Samsø, der for mange Samsinger betyder et stort tab for den smukke ø, for andre fremtid. På billedet står solen op tæt ved det sted, hvor en eventuelt Kattegatforbindelse vil gå i land fra Sjællands side, både smukt og ildevarslende.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Mens magtpartierne træder vande, lever både bekymring og håb om en Kattegatbro

Idéen om en bro mellem Sjælland og Jylland lever stadig, men Kattegatforbindelsen deler vandene. Altinget har besøgt Samsø og undersøgt fordele og ulemper ved det, der kan blive danmarkshistoriens største byggeprojekt.

Samsø Kommune efterspørger naturskønne billeder taget nær de udvalgte linjeføringer til en mulig Kattegatforbindelse

Et fredet firben eller en sjælden sommerfugl kan være afgørende for, om der kan bygges en motorvej. Samsø Kommune vil gerne vise det rige plante- og dyreliv, der er på de strækninger, der er foreslået til at anlægge motorvej over øen, hvis der etableres en fast forbindelse over Kattegat og Samsø.

I forundersøgelsen om en fast forbindelse over Kattegat har Sund og Bælt valgt at arbejde videre med de to løsninger, som kan ses på billedet nedenunder. Over Samsø er det følgende linjeføringer:

  • Motorvej og jernbane mellem Hjalmarsgård-Ørby S-Onsbjerg S
  • Motorvej og jernbane mellem Hjalmarsgård-Ørby N-Fogedmark

De udvalgte linjeføringer vil komme til at påvirke både naturen og befolkningen på Samsø. Som et led i indsatsen imod en fast Kattegatforbindelse vil Samsø Kommune gerne vise øens smukke natur og landskab frem fra de steder, hvor en motorvej potentielt kan komme til at passere hen over øen. Derfor er vi meget interesserede i billeder af alt fra insekter til landskaber, som er at finde nær forundersøgelsens udvalgte linjeføringer. 

Hvis du allerede ligger inde med smukke billeder af flora og fauna fra Samsø eller har mulighed for at tage nogle, som du vil dele med os, så er du velkommen til at sende dem til Magnus, som kan kontaktes på aumkan@samsoe.dk eller på +45 5137 7194. Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kampagnen. Billederne vil blive brugt på de sociale medier til Samsø Kommunes indsats imod en Kattegatforbindelse.

Vil du være med til at sprede budskabet?

Kommunalbestyrelsen har lanceret en kommunikationsindsats imod en fast forbindelse over Kattegat og Samsø. Hvis du vil være med til at sprede budskabet, så har du måske et sted, hvor du kan hænge en plakat op eller dele nogle flyers ud? Du kan hente dem på Rådhuset og hos VisitSamsø.

Hensigten med kommunikationsindsatsen er at komme til orde i debat om etableringen af en fast forbindelse over Kattegat. Hvad vil en bro betyde for Samsø? Hvad vil konsekvenserne være for klima, for turisme, for Samsøs fremtid? Alle – både modstandere og tilhængere – opfordres til at tage del i debatten og til at holde en god debattone, så vi sammen kan blive klogere på udfordringer og muligheder.

Indsats imod en fast forbindelse over Kattegat

Samsøs kommunalbestyrelse har enstemmigt vedtaget at arbejde imod etablering af en fast forbindelse over Kattegat og Samsø. Arbejdet har været i gang længe, og nu lanceres kampagnesiden sammen med intensiveret kommunikation blandt andet på sociale medier.

Kommer der en bro over Samsø?

Onsdag den 15. juni blev afrapporteringen fra forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat offentliggjort. Forundersøgelsen giver ikke en entydig konklusion på, om der skal arbejdes videre med projektet.

Efter to års arbejde har Sund & Bælt, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet afrapporteret fra forundersøgelsen af potentiale og konsekvenser ved etablering af en fast forbindelse over Kattegat og Samsø.

Samsinger var til borgermøde om status på en Kattegatforbindelse

Tirsdag den 10. maj var samsinger inviteret til orientering og dialog om status på en Kattegatforbindelse. Mødet fandt sted i Besser Forsamlingshus med flot fremmøde, hvor kommunalbestyrelsen gav en status på projektet og fortalte om indsatsen mod en fast Kattegatforbindelse. Der var opbakning, spørgelyst og forslag til den fortsatte indsats.

Samsø-borgmester: Kattegatforbindelsen er en omfordeling af velfærden, hvor erhvervslivet vinder, og de lokale taber

Altinget bragte et debatindlæg af Samsø Kommunes Borgmester, Marcel Meijer, omhandlende Kattegatforbindelsen. I artiklen kastes der lys over forundersøgelsens foreløbige perspektiver og konklusioner. I debatindlægget kommenterer borgmesteren på de samfundsøkonomiske, trafikale og klimamæssige perspektiver af Kattegatforbindelsen. Han peger også på, hvem der vinder og taber ved forundersøgelsens foreløbige resultater, samt hvad Kattegatforbindelsen vil få af betydning for livet på Samsø.

Foto: Bjarke Maccarthy/Ritzau Scanpix

Opbakning til bromodstand fra fritidssamsinger

Torsdag den 17. februar var fritidssamsinger inviteret til et kaffemøde på Rådhuset, hvor modstand mod en fast forbindelse over Kattegat blev drøftet. Kantinen var fyldt op, og der var opbakning, spørgelyst og forslag til den fortsatte indsats.