VisitSamsø Spørgeskemaundersøgelse 2023

Som en del af spørgeskemaundersøgelsen i VisitSamsøs Feriemagasin 2023 blev der bragt fire spørgsmål, som søgte at afdække holdningen til en fast Kattegatforbindelse. I spørgsmålene dækker en “Kattegatbro” over en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland, der går over Samsø, hvad enten det bliver i form af bro, tunnel eller en kombination af disse.

Spørgeskemaet indeholdte de følgende fire spørgsmål, der omhandlede en fast Kattegatforbindelse: 

  1. En Kattegatbro vil skade Samsøs kvaliteter som feriedestination
  2. En Kattegatbro vil gøre det mere attraktivt at besøge Samsø
  3. En Kattegatbro vil betyde, at jeg og/eller mine venner/familie vil besøge Samsø oftere
  4. Samsø er blandt andet attraktiv, fordi man skal sejle for at komme dertil

Nedenfor kan du se, hvordan svarene fordelte sig blandt de fire spørgsmål.

Grøn = helt enig eller enig

Grå = hverken/eller

Rød = helt uenig eller uenig

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4