Input 2

Overordnet emne for delrapporten 

Erhvervsanalyser 

Titel på delrapport 

Erhvervsanalyse af en fast forbindelse over Kattegat

Hvilket afsnit er inputtet til?  

Transporttid for pendlere i forhold til tilgængelig arbejdskraft

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Hvad handler afsnittet i rapporten om? 

I delrapporten fremgår den vurdering, at en fast Kattegatforbindelse vil øge mulighederne for at tiltrække arbejdskraft. Med en fast forbindelse vil det være muligt for f.eks. et par at bosætte sig på Samsø, hvor den ene part har et job, mens den anden part kan pendle til et job på fastlandet. Derudover vurderes det, at en fast forbindelse også vil gøre det nemmere at planlægge kundemøder på fastlandet for virksomheden, fordi man ikke vil være nødt til at få planlagt så mange møder som muligt på samme dag, og man ikke er afhængig af færgeafgange i forhold til tidspunkter for møder.

I rapporten vurderes det, at med en Kattegatforbindelse får erhvervslivet på Samsø væsentligt nemmere adgang til arbejdskraften på både Sjælland og i Jylland. Med baneforbindelsen bliver rejsetiden i tog fra Samsø til Aarhus 22 minutter, hvor det med færge og bus ville tage 1 time og 47 minutter på det tidspunkt, hvor rapporten blev lavet. Fra Samsø til København kommer rejsetiden med tog ned på 1 time og 9 minutter, mod ca. 3 timer i dag med færge og tog. Ser man på potentielle arbejdstagere, er der inden for en pendlingstid på 90 minutter i personbil adgang til et øget arbejdskraftopland på 1,3 mio. arbejdstagere ifølge rapporten. Med kollektiv trafik kan man på 90 minutter fra Samsø nå knap 100.000 arbejdstagere. Virksomhederne på Samsø får ligeledes adgang til at nå et markant større kundeopland. Inden for 2 timers køretid med personbil fra Samsø er der adgang til knap 2,9 mio. arbejdspladser. Det understreger, at virksomheder lokaliseret på Samsø vil få en meget central beliggenhed og kunne nå erhvervskunder i hele landet inden for en begrænset rejsetid.

 

Beskrivelse af manglende perspektiver i rapporten 

Rapporten blev endeligt udarbejdet den 25. januar 2021, hvilket vil sige før, hurtigfærgen, Lilleøre, blev taget officielt i brug senere samme år. Færgen har sejlet mellem Samsø og Aarhus siden maj 2021 og har plads til 300 passagerer og 85 cykler. Med Lilleøre kan man være i hjertet af Aarhus på kun 60 min. – kun 500 meter fra domkirken, 100 meter fra det nærmeste letbanestop og 25 meter fra trappen til Dokk1. Den første afgang i hverdagene er kl. 6.30, hvorfor man nemt kan pendle på arbejde eller være til møde i Aarhus fra kl. 8.00.

Med færgeafgange mellem både Sælvig-Hou og Sælvig-Aarhus har Samsø fået en betydelig større adgang til potentiel arbejdskraft, der også er villige til at pendle. Af Business Region Aarhus rapport FREKVENS fremgår det, at der bor næsten 630.000 borgere i alderen 18 til 66 år. Det svarer til 17,3 % af alle danske borgere i den erhvervsaktive alder. Aarhus Kommune havde en arbejdsstyrke på 242.170 indbyggere i den erhvervsaktive alder i 2020, der nu har markant nemmere ved at pendle til og fra arbejde på Samsø.

Mere end 126.000 borgere pendler dagligt til og fra arbejde mellem kommuner i Business Region Aarhus. Relevant for Samsø er her, at i de fire nabokommuner er det mindst 30% af de beskæftigede borgere, der pendler ind til Aarhus, hvorfra de også vil kunne tage færgen til Samsø. Faktisk har der også været en stigning i antallet af udpendlere fra Aarhus på 15,2% fra 2016 til 2020. Det er altså en tendens, at en stor andel af den tilgængelige arbejdskraft i Aarhus og omegn er villige til at pendle et godt stykke til og fra arbejde.

 

Beskrivelse af vores inputs 

Med ibrugtagningen af Lilleøre er den tilgængelige arbejdskraft mellem Samsø og Aarhus steget markant. Dette bør også indgå i den samlede vurdering af effekten af den tilgængelighed af arbejdskraft, der vil komme ved etablering af en fast Kattegatforbindelse.

Tal fra Business Region Aarhus’ rapport FREKVENS viser, at der er gode grunde til at undersøge det nærmere, da den tilgængelige arbejdskraft mellem Aarhus og Samsø steg markant, da ruten med Lilleøre blev taget i brug.