En Anden Vej er Samsø Kommunes kampagne
mod en fast Kattegatforbindelse

Får Samsø Sorteper, når der spilles videre i Kattegatspillet? 

Mange har på et eller andet tidspunkt oplevet at have haft en ekstra god hånd i et spil kort. For nogen kan hånden være så god, at de er villige til at undlade at blande kortene for at få den samme hånd igen. I teorien er man vel næsten garanteret en sejr? Når Folketinget for alvor går i gang, er der lagt op til en ny omgang undersøgelser af en Kattegatbro. Samsøs borgmester Marcel Meijer har set et udkast til de emner, der skal undersøges nærmere. Og det virker, som om nogen allerede er begyndt at sortere kortene, inden spillerne har sat sig omkring bordet.

Udkastet til kommissorium for supplerende undersøgelser til forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse er spækket med spørgsmål om emner, hvor forundersøgelsen mangler at give svar. De supplerende undersøgelser skal blandt andet afdække følgende: 

  • Studier om gennemstrømsproblematikken ved bygning af en bro mellem Samsø og Kalundborg.
  • Undersøgelser af konsekvenserne af gennemskæring af Samsø og barrierevirkningen.
  • En løsning på CO2-udledningen ved etableringen af Kattegatforbindelsen.
Ud fra de ovenstående punkter i kommissorieudkastet sidder Marcel Meijer med opfattelsen af, at der skal gennemføres et studie, som skal finde argumenter for Kattegatforbindelsen. Der sættes ikke spørgsmålstegn ved meget centrale emner i den officielle forundersøgelse. Der tages således udgangspunkt i den anbefalede linjeføring fra forundersøgelsen, så der lægges ikke op til dialog om reelle alternativer. Ligeledes er der ingen kritiske vinkler på den økonomiske opgørelse, og da beregningerne er lavet før energikrisen, burde det alene give anledning til fornyede beregninger.
 
 
Se videoen ved at klikke på billedet nedenunder. 

Med de antagelser og vinkler, mener borgmesteren, der bliver taget skridt i beslutningsprocessen, hvor man forbigår hele debatten om linjeføringen og selve eksistensberettigelsen af Kattegatforbindelsen. Fokus kommer til at ligge på at modargumentere indvendinger imod projektet. 

Man har indtil nu været tryg ved en proces, hvor Sund & Bælt har været ansvarlige for forundersøgelsen, da de har været fagligt kompetente og fremstået som en neutral part. I efteråret kom det så frem, at Sund & Bælt allerede havde startet et udbud af ydelser udenom det politiske led, hvilket udfordrer den hidtidige tryghed for fairness i processen. Det indikerer det problematiske i, at den kommende driftsherre skal være ansvarlige for undersøgelserne, da det retter fokus på at finde argumenter for frem for at analysere for og imod. Det skal være en neutral part, der laver spillereglerne – ikke en, der spiller for det ene hold.

Med udkastet til de supplerende undersøgelser efterlades Marcel Meijer med det indtryk, at der nu gøres klar til et nyt spil om Kattegat – og nogen har lagt kortene i en bestemt rækkefølge. Nok har man forskellige meninger om projektet, men når der nu er et lokalsamfund, hvis hele livsgrundlag risikerer at blive trukket væk, og man endog er den svage og sårbare part, så skal man i hvert fald fra statens side spille fair. Er kortene fordelt, så Samsø har fået Sorteper uden mulighed for at spille den af hånden?

Formanden i Kattegatkomiteen er skiftet ud med Michael Svane, der i mange år var direktør i Dansk Industri Transport. Det er fint, da vi så ved, hvem vi i virkeligheden er oppe imod. Nu vi kan se, hvem der sidder om pokerbordet, så lad os blande kortene mens alle spillere er til stede.

Status på en Kattegatforbindelse

Onsdag den 15. juni blev afrapporteringen fra forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat offentliggjort. Efter to års arbejde har Sund & Bælt, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet afrapporteret fra forundersøgelsen af potentiale og konsekvenser ved etablering af en fast forbindelse over Kattegat og Samsø. Afrapporteringen kan læses her. 

Forundersøgelsen giver ikke en entydig konklusion på, om der skal arbejdes videre med projektet.

Kommer der en fast forbindelse over Samsø?

Forundersøgelsen viser, at der kan spares rejsetid mellem Aarhus og København, men også at det vil betyde flere biler på vejene. Vurderingen er, at en Kattegatforbindelse positivt vil påvirke erhvervsudviklingen, og der er således et potentiale, der kan indfries med en etablering.

Etablering af en fast forbindelse vil sætte markant CO2-aftryk, ligesom der vil være andre klima- og miljøkonsekvenser. Transportminister Trine Bramsen udtaler til DR på baggrund af afrapporteringen, at påvirkningen af klima og miljø ikke er belyst tilstrækkeligt til umiddelbart at gå videre med projektet. Hun peger på behovet for supplerende undersøgelser, ligesom der skal ske en yderligere borgerinddragelse.

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt vedtaget at arbejde imod en fast forbindelse over Kattegat, og det bliver således positivt modtaget, at forundersøgelsen ikke umiddelbart giver anledning til at iværksætte en VVM-undersøgelse.