En Anden Vej er Samsø Kommunes kampagne
mod en fast Kattegatforbindelse

Status på en Kattegatforbindelse

Onsdag den 15. juni blev afrapporteringen fra forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat offentliggjort. Efter to års arbejde har Sund & Bælt, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet afrapporteret fra forundersøgelsen af potentiale og konsekvenser ved etablering af en fast forbindelse over Kattegat og Samsø. Afrapporteringen kan læses her. 

Forundersøgelsen giver ikke en entydig konklusion på, om der skal arbejdes videre med projektet.

Kommer der en fast forbindelse over Samsø?

Forundersøgelsen viser, at der kan spares rejsetid mellem Aarhus og København, men også at det vil betyde flere biler på vejene. Vurderingen er, at en Kattegatforbindelse positivt vil påvirke erhvervsudviklingen, og der er således et potentiale, der kan indfries med en etablering.

Etablering af en fast forbindelse vil sætte markant CO2-aftryk, ligesom der vil være andre klima- og miljøkonsekvenser. Transportminister Trine Bramsen udtaler til DR på baggrund af afrapporteringen, at påvirkningen af klima og miljø ikke er belyst tilstrækkeligt til umiddelbart at gå videre med projektet. Hun peger på behovet for supplerende undersøgelser, ligesom der skal ske en yderligere borgerinddragelse.

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt vedtaget at arbejde imod en fast forbindelse over Kattegat, og det bliver således positivt modtaget, at forundersøgelsen ikke umiddelbart giver anledning til at iværksætte en VVM-undersøgelse.