En Anden Vej er Samsø Kommunes kampagne
mod en fast Kattegatforbindelse

Samsø Kommune efterspørger naturskønne billeder taget nær de udvalgte linjeføringer til en mulig Kattegatforbindelse

Et fredet firben eller en sjælden sommerfugl kan være afgørende for, om der kan bygges en motorvej. Samsø Kommune vil gerne vise det rige plante- og dyreliv, der er på de strækninger, der er foreslået til at anlægge motorvej over øen, hvis der etableres en fast forbindelse over Kattegat og Samsø.

I forundersøgelsen om en fast forbindelse over Kattegat har Sund og Bælt valgt at arbejde videre med de to løsninger, som kan ses på billedet til højre. Over Samsø er det følgende linjeføringer:

  • Motorvej og jernbane mellem Hjalmarsgård-Ørby S-Onsbjerg S
  • Motorvej og jernbane mellem Hjalmarsgård-Ørby N-Fogedmark

De udvalgte linjeføringer vil komme til at påvirke både naturen og befolkningen på Samsø. Som et led i indsatsen imod en fast Kattegatforbindelse vil Samsø Kommune gerne vise øens smukke natur og landskab frem fra de steder, hvor en motorvej potentielt kan komme til at passere henover øen. Derfor er vi meget interesserede i billeder af alt fra insekter til landskaber, som er at finde nær forundersøgelsens udvalgte linjeføringer.  

Hvis du allerede ligger inde med smukke billeder af flora og fauna fra Samsø eller har mulighed for at tage nogle, som du vil dele med os, så er du velkommen til at sende dem til Magnus, som kan kontaktes på aumkan@samsoe.dk eller på +45 5137 7194. Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kampagnen. Billederne vil blive brugt på de sociale medier til Samsø Kommunes indsats imod en Kattegatforbindelse.

Status på en Kattegatforbindelse

Onsdag den 15. juni blev afrapporteringen fra forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat offentliggjort. Efter to års arbejde har Sund & Bælt, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet afrapporteret fra forundersøgelsen af potentiale og konsekvenser ved etablering af en fast forbindelse over Kattegat og Samsø. Afrapporteringen kan læses her. 

Forundersøgelsen giver ikke en entydig konklusion på, om der skal arbejdes videre med projektet.

Kommer der en fast forbindelse over Samsø?

Forundersøgelsen viser, at der kan spares rejsetid mellem Aarhus og København, men også at det vil betyde flere biler på vejene. Vurderingen er, at en Kattegatforbindelse positivt vil påvirke erhvervsudviklingen, og der er således et potentiale, der kan indfries med en etablering.

Etablering af en fast forbindelse vil sætte markant CO2-aftryk, ligesom der vil være andre klima- og miljøkonsekvenser. Transportminister Trine Bramsen udtaler til DR på baggrund af afrapporteringen, at påvirkningen af klima og miljø ikke er belyst tilstrækkeligt til umiddelbart at gå videre med projektet. Hun peger på behovet for supplerende undersøgelser, ligesom der skal ske en yderligere borgerinddragelse.

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt vedtaget at arbejde imod en fast forbindelse over Kattegat, og det bliver således positivt modtaget, at forundersøgelsen ikke umiddelbart giver anledning til at iværksætte en VVM-undersøgelse.